TKL Tomcat on Apache

Tomcat on Apache poskytuje, jak z názvu daného TKL obrazu vyplývá, servlet kontejner Tomcat implementující Java Servlet a JavaServer Pages (JSP) specifikace, čímž zajišťuje prostředí Java HTTP webového serveru pro kód v programovacím jazyce Java. Tomcat je přitom integrován s webovým serverem Apache 2.

Pokud zadáme IP adresu stroje, v rámci jehož instalace byl použit obraz TKL Tomcat on Apache, do internetového prohlížeče, zobrazí se rozcestník „TurnKey Tomcat on Apache“, který nabízí odkazy na administraci webových aplikací běžících na Tomcatu (Web Apps) a virtuálních hostů (Virtual Hosts).

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL Tomcat on Apache

K dispozici jsou také nástroje shellinabox, webmin, o nichž lze více informací získat v rámci výše uvedené kapitoly, která se věnuje obrazu TKL core nebo v samostatných návodech k použití. Přestože je v rámci obrazu dostupná MySQL databáze, není v případě tohoto obrazu dostupný nástroj adminer pro její administraci.

Administrace webových aplikací běžících v rámci Tomcat

Pro administraci webových aplikací běžících na Tomcatu (Web Apps) a virtuálních hostů (Virtual Hosts) použijeme uživatelský účet admin.

Status serveru Tomcat

Rozcestník (web control panel), který se zobrazuje poté, co IP adresu daného stroje zadáme do internetového prohlížeče, je umístěn v /var/lib/tomcat8/webapps/cp a zobrazuje se proto, že konfigurační soubor /etc/tomcat8/mod_jk.conf směruje root webovou stránku na rozcestník. Všechny webové aplikace jsou nasazeny v umístění /var/lib/tomcat8/webapps .

Dostupná dokumentace Apache Tomcat

K dispozici je OpenJDK Java Runtime ve verzi 8. Pro zajištění vyššího a stabilnějšího výkonu používá Apache 2 Jk loadbalncer konektor. Vyšší bezpečnost je podpořena skutečností, že Tomcat konektor AJP je směřován na localhost, zatímco Tomcat konektor http listener je zcela odebrán. Databázový backend je zajišťován prostřednictvím MySQL. Výstup JSP konzole je směrován do syslogu, který je umístění v /var/log/syslog. K dispozici je rovněž dokumentace Apache Tomcat, a to na adrese: http://IP.adresa.našeho.serveru/docs .

Obraz TurnKey Linux Tomcat on Apache obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

  • Apache – webový server , aktuálně ve verzi 2.4.25
  • Apache Tomcat – Java Servlet a platforma JSP, aktuálně ve verzi 8.5.14
  • OpenJDK Java Runtime, aktuálně ve verzi 8
  • Python – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 3.5.3
  • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
  • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache2, MySQL, Postfix
  • MySQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 5.5
  • Podpora SSL

Oficiální dokumentace obrazu TKL Tomcat on Apache (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/tomcat-apache .