TKL Ruby on Rails

Obraz TKL Ruby on Rails je vhodný zejména pro uživatele, kteří se zabývají tvorbou webových aplikací s využitím programovacího jazyka Ruby. Zahrnuje core verzi TKL a navíc Ruby on Rails, což je webový framework pro programovací jazyk Ruby, podporující rapidní vývoj vysoce výkonných webových aplikací.

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL Ruby on Rails

Ruby on Rails je framework pro vývoj webových aplikací poskytující abstraktní vrstvu pro práci s databází, implementaci architektury MVC, podporu automatizovaného testování, konzoli pro interaktivní práci s aplikací a mnohé další komponenty a funkce, které umožňují maximálně automatizovat a zkrátit vývoj vysoce výkonných webových aplikací.

Jestliže po spuštění stroje s tímto obrazem zadáte do internetového prohlížeče IP adresu daného stroje, zobrazí se rozcestník, který vás navede na administrační nástroje shellinabox, webmin. Více o těchto nástrojích naleznete v kapitole, která se věnuje obrazu TKL core nebo v samostatných návodech k použití. Přestože je v rámci obrazu dostupná MySQL databáze, není v případě tohoto obrazu dostupný nástroj adminer pro její administraci.

Nasazení se provádí prostřednictvím Phusion Passenger pro Apache (mod_rails). K dispozici je ukázková předkonfigurovaná Rails aplikace, která je umístěna v /var/www/railsapp . K dispozici jsou MySQL databáze pro produkci, vývoj a testování. Programy vytvořené prostřednictvím jazyka Ruby jsou standardně distribuovány jako balíčky (gems). Pro zajištění jejich snadné správy slouží správce balíčků pro programovací jazyk Ruby – RubyGems, který je v rámci daného TKL obrazu k dispozici. Protože může docházet ke konfliktům mezi správcem balíčků APT a RubyGems, doporučuje se pro správu komponent Rails používat RubyGems a naproti tomu APT pro vše ostatní. Aktualizace RubyGems se provádí příkazem gem update –system, zatímco aktualizace komponent Rails lze provést pomocí příkazu gem update .

Obraz TurnKey Linux Ruby on Rails obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

  • Apache – webový server, aktuálně ve verzi 2.4.25
  • Python – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 3.5.3
  • Ruby – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 2.3.5
  • RubyGems – manažer balíčků Ruby, aktuálně ve verzi 2.7.8
  • Předkonfigurovaný příkladový Ruby projekt umístěný v /var/www/railsapp integrovaný s Apache 2 (mod_rails), MySQL
  • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
  • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache2, MySQL, Postfix
  • MySQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 5.5
  • Podpora SSL

Oficiální dokumentace obrazu TKL Ruby on Rails (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/rails .