TKL PostgreSQL

Obraz TKL PostrgeSQL zahrnuje core verzi TKL, k níž je přidána předinstalovaná relační databáze, respektive relační databázový systém (RDBMS) PostgreSQL. Obraz je tedy vhodný zejména jako výchozí instalace pro databázový stroj, případně pro doinstalování dalšího software pro požadované použití.

Jestliže po spuštění stroje s tímto obrazem zadáte do internetového prohlížeče IP adresu daného stroje, zobrazí se stránka rozcestník, která vás navede na administrační nástroje shellinabox, webmin, adminer. Více o těchto nástrojích v kapitole, která se věnuje obrazu TKL core nebo v samostatných návodech k použití.

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL PostgreSQL

Obraz TurnKey Linux PostgreSQL obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

 • PHP – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 7
 • Podpora PHP, Python, Perl pro Apache a MySQL
 • Adminer – jednoduché grafické rozhraní pro správu databáze PostgreSQL
 • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
 • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache, MySQL, PHP a Postfix
 • PostgreSQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 9.6.7
  • Poslouchá na portu 5432 TCP, defaultně na všech rozhraních
  • Defaultně nakonfigurována tak, aby přijímala spojení ze všech hostů
  • V produkčním prostředí se doporučuje omezit příchozí spojení na specifické hosty konfigurací přístupů hostů a uživatelů v /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf
  • Šifrování hesla PostgreSQL je defaultně povoleno
  • Pro uživatele postgres není při přístupu z lokální stanice vyžadováno přihlášení
  • Podpora PostGIS (podpora geografických objektů pro PostgreSQL – GIS apod. http://postgis.refractions.net )

Oficiální dokumentace obrazu TKL PostgreSQL (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/postgresql .