TKL MySQL

Obraz TKL MySQL, jak název napovídá, kombinuje core verzi TKL, k níž je předinstalovaná relační databáze, respektive relační databázový systém (RDBMS) MySQL. Obraz je tedy vhodný zejména jako výchozí instalace pro databázový stroj, případně pro doinstalování dalšího software pro požadované použití.

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL MySQL

Obraz TurnKey Linux MySQL obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

 • PHP – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 7
 • Podpora PHP, Python, Perl pro Apache a MySQL
 • Adminer – jednoduché grafické rozhraní pro správu databáze MySQL
 • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
 • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache, MySQL, PHP a Postfix
 • MySQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 5.5
  • Poslouchá na portu 3306 TCP, defaultně na všech rozhraních
  • Defaultně nakonfigurována tak, aby přijímala spojení ze všech hostů; v produkčním prostředí se doporučuje omezit příchozí spojení na specifické hosty:

   UPDATE `mysql`.`user` SET `Host` = ‚hostname‘
   WHERE CONVERT( `user`.`Host` USING utf8 ) = ‚%‘ AND
   CONVERT( `user`.`User` USING utf8 ) = ‚root‘ LIMIT 1 ;

Oficiální dokumentace obrazu TKL MySQL (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/mysql .

Jestliže po spuštění stroje zadáte do internetového prohlížeče IP adresu tohoto stroje, zobrazí se rozcestník, který vás navede na administrační nástroje shellinabox, webmin, adminer. Více o těchto nástrojích v kapitole, která se věnuje obrazu TKL core nebo v samostatných návodech k použití.