TKL LAPP Stack

Také LAPP označuje sadu software a komponent, které společně vytváří prostředí pro provoz webových stránek a další možnosti použití. Ze zkratky je zřejmé, že rozdílem oproti LAMP je použitá databáze, v tomto případě PostgreSQL. Proč jiná databáze? Důvodem může být především rozdíl v cílovém nasazení DB, kdy se může PostgreSQL jevit v některých případech jako vhodnější volba nebo mohou být důvodem osobní preference jedné DB před jinou.

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL LAPP Stack

LAPP tedy zahrnuje Linux (operační systém), Apache (webový http server), PostgreSQL (relační SQL databáze), PHP (aplikační programovací a skriptovací jazyk). Také tento obraz je vhodný především pro (multi)hosting webových stránek, ale i další způsoby využití. Obraz TurnKey Linux LAPP Stack obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

 • Apache – webový http server, aktuálně ve verzi 2.4.25
 • PostgreSQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 9.6.7
  • Defaultně poslouchá na portu localhost
  • Defaultně povoleno šifrování hesla
  • Defaultně nevyžaduje přihlášení při přístupu z lokální stanice
 • PHP – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 7
 • Podpora PHP, Python, Perl pro Apache a PostgreSQL
 • Adminer – jednoduché grafické rozhraní pro správu databáze PostgreSQL
 • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
 • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache, PostgreSQL, PHP a Postfix

Oficiální dokumentace obrazu TKL LAPP Stack (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/lapp .