TKL LAMP Stack

LAMP reprezentuje zkratku označující sadu nástrojů používaných především pro provoz webových stránek. Počáteční písmena těchto nástrojů – Linux (operační systém), Apache (webový http server), MySQL (relační SQL databáze), PHP (aplikační programovací a skriptovací jazyk) tvoří právě zkratku LAMP. Databáze může být zastoupena jinou alternativou, nicméně v případě obrazu TKL LAMP Stack se jedná právě o MySQL.

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL LAMP Stack

Tento obraz je vhodný především pro (multi)hosting webových stránek, nalezne ale i jiné využití. Obraz TurnKey Linux LAMP Stack obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

  • Apache – webový http server, aktuálně ve verzi 2.4.25
  • MySQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 5.5
  • PHP – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 7
  • Podpora PHP, Python, Perl pro Apache a MySQL
  • Podpůrné nástroje phpsh, xdebug, phppear, xcache
  • Adminer – jednoduché grafické rozhraní pro správu databáze MySQL
  • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
  • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache, MySQL, PHP a Postfix

Oficiální dokumentace obrazu TKL LAMP Stack (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/lampstack .