TKL Django

Obraz TKL Django je vhodný zejména pro uživatele, kteří se zabývají tvorbou webových aplikací s využitím programovacího jazyka Python. Zahrnuje core verzi TKL a navíc Django, což je webový framework pro programovací jazyk Python, podporující rapidní vývoj a pragmatický design.

Rozcestník na adrese stroje, na kterém je nainstalován obraz TKL Django

Django představuje ekvivalent známého Ruby on Rails pro Python. Django umožňuje automatizovat většinu činností a tím velice rychle vytvářet vysoce výkonné webové aplikace.

Jestliže po spuštění stroje s tímto obrazem zadáte do internetového prohlížeče IP adresu daného stroje, zobrazí se rozcestník, který vás navede na administrační konzoli Django, shellinabox, webmin. Konzole Django poskytuje základní nástroje pro administraci Vašeho Python projektu. Obraz rovněž zahrnuje vzorový projekt Python, který je umístěn v /var/www/turnkey_project . Rozcetník, který uvidíte, pokud do prohlížeče zadáte IP adresu Vašeho stroje s obrazem TKL Django, a který je zobrazen na výše uvedeném obrázku, je indexovou stránkou, která je umístěna v: /var/www/turnkey_project/templates/index.html

Více o nástrojích shellinabox a webmin naleznete v kapitole, která se věnuje obrazu TKL core nebo v samostatných návodech k použití. Přestože je v rámci obrazu dostupná MySQL databáze, není v případě tohoto obrazu dostupný nástroj adminer pro její administraci.

Obraz TurnKey Linux Django obsahuje všechny komponenty, které byly zmíněny výše u verze core TKL a navíc:

  • Apache – webový server , aktuálně ve verzi 2.4.25
  • Python – programovací a skriptovací jazyk, aktuálně ve verzi 3.5.3
  • Django – webový Python framework, aktuálně ve verzi 1.10.7
  • iPython – interaktivní Python shell, aktuálně ve verzi 5.1.0
  • Předkonfigurovaný příkladový Python projekt umístěný v /var/www/turnkey_project a integrovaný s Apache 2 (mod_wsgi), MySQL a Postfix
  • Vestavěná administrační konzole se zabudovanou online dokumentací
  • Postfix – emailový server, směrovaný na lokální účet
  • Moduly Webmin pro konfiguraci Apache2, MySQL a Postfix
  • MySQL – relační databáze, aktuálně ve verzi 5.5
  • Podpora SSL

Oficiální dokumentace obrazu TKL Django (v angličtině) je dostupná na stránkách: https://www.turnkeylinux.org/django .