Nástroj Webmin

Popis nástroje Webmin

Webmin je program poskytující webové rozhraní pro správu Linuxového serveru, resp. systému. Administrátorské úkony, které byste na Linuxovém serveru prováděli prostřednictvím shellu („příkazové řádky“), můžete v rámci Webminu realizovat prostřednictvím webového grafického rozhraní, tj. prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. Webmin tak umožňuje provádět management Linuxového serveru vzdáleně.

Uživatelské rozhraní programu Webmin (authentic theme)

Nástroj Webmin je předinstalován v rámci všech TurnKey Linux obrazů, takže lze jakékoli VPS s TKL obrazem spravovat a administrovat vzdáleně prostřednictvím webového grafického rozhraní Webminu. Předinstalované moduly Webminu se napříč jednotlivými obrazy liší pouze na úrovni software či služeb, které jsou v rámci daného obrazu předinstalovány a lze je tedy prostřednictvím Webminu spravovat. Jedná se především o následující moduly umožňující / poskytující funkcionalitu:

 • konfiguraci a správu webového serveru Apache2 (pokud je součástí daného obrazu TKL)
 • konfiguraci a správu DBMS MySQL (pokud je součástí daného obrazu TKL)
 • konfiguraci a správu PHP
 • konfiguraci a správu e-mailového serveru postfix
 • správu a nastavení firewallu
 • konfiguraci sítě
 • konfiguraci data, času a časové zóny
 • správu uživatelů a uživatelských skupin
 • management softwarových balíčků
 • správu systémových hesel
 • evidenci a správu systémových logů
 • nastavení zálohování a migrace (TKLBAM)
 • textový editor
 • shellové příkazy
 • základní upload / download souborů
 • správce souborů (vyžaduje podporu Javy v prohlížeči)
 • vlastní příkazy
 • management diskových oddílů na lokálních discích
 • správu a konfiguraci LVM
 • správu a konfiguraci RAID

Webmin je napsán v programovacím jazyce Perl. První oficiální release spatřil světlo již v roce 1997 a od té doby je intenzivně rozvíjen a vylepšován. Představuje jeden z nejčastěji používaných ovládacích panelů (control panel) pro Linuxové servery. Architektura nástroje Webmin je modulární, takže jej lze rozšířit prostřednictvím mnoha pluginů. Program byl lokalizován do mnoha jazyků, včetně češtiny. Hlavním tvůrcem programu byl vývojář Jamie Cameron. Dnes je vývoj realizován ze strany široké komunity. Program Webmin je šířen pod licencí BSD. Dokumentace k nástroji Webmin je k dispozici na následujících adresách:

Použítí nástroje Webmin

1. Do adresního řádku webového prohlížeče zadáme adresu našeho serveru ve tvaru: https://IP.adresa.našeho.serveru:12321 (je nutné použít https, protože Webmin používá protokol SSL; IP.adresu.našeho.serveru nahradíme skutečnou adresou serveru; port 12321 je port, na kterém poslouchá Webmin)

2. Komunikace je šifrována prostřednictvím vlastního certifikátu serveru, proto zvolíme možnost „Rozšířené“

3. A dále zvolíme nabídku „Přidat výjimku“

4. Po kliknutí na „Schválit bezpečnostní výjimku“ se zobrazí přihlašovací dialog nástroje Webmin

5. Zadáme uživatelské jméno a heslo a stiskneme „Přihlásit (Login)“ – pokud jsme zadali správné údaje, systém nás přihlásí a zobrazí úvodní obrazovku sekce „Webmin“

6. Dostupné nástroje správy serveru jsou rozděleny do jednotlivých sekcí, mezi které patří:

 • Konfigurace Webminu (Webmin)
 • Systém (System)
 • Servery (servers)
 • Nástroje (Tools)
 • Síť (Networking)
 • Hardware

7. Grafické rozhraní Webminu bylo částečně lokalizováno do češtiny – češtinu lze v aplikaci nastavit v sekci Webmin/Webmin Configuration/Language and Locale, kde ze seznamu „Display in language“ vybereme možnost Czech (CZ.UTF-8) a poté klikneme na tlačítko „Change Language“; přesto možná dáte přednost angličtině

Dialog pro nastavení jazyka aplikace
Výsledek nastavení jazyka Czech (CZ.UTF-8)

8. Práci s Webminem ukončíme stisknutím „Odhlásit / Logout“ vpravo nahoře – okno prohlížeče zavřeme až po úspěšném odhlášení