Podporujete FreeBSD nebo Alpine Linux?

Bohužel v současné době neexistuje stabilní podpora nasazení FreeBSD ani Apline Linux v rámci virtualizační platformy, kterou používáme. Nemůžeme je proto instalovat automaticky na VPS. Můžete si je ale nainstalovat z ISO obrazu v rámci služby Public Cloud. Převedení libovolné image pro KVM hypervizor do služby VPS je také možné.